Voorwaarden beperkingen bij de overeenkomst gebruik ondergrondse containers

Vanuit een aanvraagformulier bent u terechtgekomen bij de voorwaarden die gelden bij gebruik van ondergrondse container(s).

 
  1. De gemeente zal op basis van een volledig ingevulde en ondertekende geaccordeerde voorwaarden bedrijven in de gelegenheid stellen van de ondergrondse container gebruik te maken.
  2. De gebruiker van de ondergrondse container moet minimaal 110 aanbiedingen per jaar afnemen of een evenredig deel van het jaar. De prijs voor een aanbieding (betreft een zak met 60 liter afval) wordt vastgesteld in de 'Tarievenregeling afvalverwerking'.
  3. De kosten dienen jaarlijks in januari vooruit betaald te worden. Bij het tijdig voldoen van de kosten wordt deze overeenkomst automatisch met een jaar verlengd.
  4. De gebruiker heeft toegang tot de ondergrondse container met een chiplabel. Naast de jaarlijkse kosten voor de aanbiedingen wordt voor de chiplabel een borgsom geheven. Deze borgsom dient te worden voldaan gelijk met de eerste betaling.
  5. Bij verlies of diefstal van de chiplabel dient men aangifte te doen bij de gemeente. Een nieuw chiplabel wordt verstrekt tegen vooruitbetaling van de borgsom vervangingskosten.
  6. Beëindiging van deze overeenkomst dient men tenminste 1 maand voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk of digitaal door te geven. Indien van toepassing, zal restitutie plaatsvinden op basis van nacalculatie. (De overeenkomst wordt eveneens automatisch beëindigd indien men niet tijdig de jaarlijkse kosten voldoet. De chiplabel wordt dan direct geblokkeerd.)
  7. Bij inlevering van de chiplabel ontvangt men de borgsom retour.
  8. Verhuizingen altijd direct schriftelijk of digitaal aan de gemeente doorgeven.

Uitgelicht

Volg ons